Piridin je gustoća 0.978 g / cm3. Točka bljeska 68 ° F. Pare su teže od zraka. Otrovno gutanjem i udisanjem. Izgaranje proizvodi otrovne okside dušika.
Piridin je bistra tekućina s mirisom koji je kisela, otrovna i riba. Može se izrađivati ​​od sirovih katrana ili drugih kemikalija. Piridin se koristi za otapanje drugih tvari. Također se koristi za izradu mnogih različitih proizvoda kao što su lijekovi, vitamini, aromati za hranu, boje, boje, gumeni proizvodi, adhezivi, insekticidi i herbicidi. Piridin se također može formirati iz razgradnje mnogih prirodnih materijala u okolišu.

Prikazuje sve 10 rezultati