Azetidin je zasićeni heterociklički organski spoj koji sadrži tri ugljikova atoma i jedan atom dušika. To je tekućina na sobnoj temperaturi s jakim mirisom amonijaka i snažno je osnovna u usporedbi s većinom sekundarnih amina.
Azetidin i njegovi derivati ​​relativno su rijetki strukturni motivi u prirodnim proizvodima. Značajno, oni su ključna komponenta muginih kiselina i penaresidina. Možda najbogatiji prirodni proizvod koji sadrži azetidin sadrži azetidin-2-karboksilnu kiselinu, ne-proteinogenog homologa prolina.

Prikazuje sve 4 rezultati